உதகை அருகே மந்தாடா பகுதியில் அரசுப்பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் 3 பேர் பலி