Recent News

உதகை அருகே பொக்காபுரம் வனபகுதியில் இறந்த குட்டி யானையின் அருகில் தாய் யானை சுற்றிச் சுற்றி வருகிறது. அங்கு சென்ற வனத்துறையினரையும் தாய் யானை விரட்டி வருகிறது!