காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டில் இந்தாண்டு எந்த சிக்கலும் வராது : கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி