காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது : முதல்வர் பழனிசாமி