சுற்றுசூழல் மாசுபடாத வகையில் பசுமை பேனா : அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவியர் சாதனை