தீர்ப்பு எங்களுக்கு சாதகமாகத்தான் வரும் என நம்புகிறோம் : தங்க.தமிழ்ச்செல்வன்