தேர்தல் பிரசாரம், தலைவர்கள் முற்றுகையால் திணறும் ஆர்.கே.நகர்!