பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது