புதுச்சேரிக்கு ஒரு தீர்ப்பு;தமிழகத்திற்கு ஒரு தீர்ப்பா? : டிடிவி தினகரன்