மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் மேலாளர் தரக்குறைவாக பேசியதாக கூறி, துப்புரவு பணியாளர் தற்கொலை