73வது சுதந்திர தினம் : ‘ஆபரேஷன் நம்பர் பிளேட் ‘ என்ற பெயரில் போலீசார் அதிரடிச் சோதனை

73வது சுதந்திர தினம் : ‘ஆபரேஷன் நம்பர் பிளேட் ‘ என்ற பெயரில் போலீசார் அதிரடிச் சோதனை

On