பிகில் படத்தின் கதைக்கும் ஜடா படத்தின் கதைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை: நடிகர் கதிர்

பிகில் படத்தின் கதைக்கும் ஜடா படத்தின் கதைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை: நடிகர் கதிர்

On

வழக்கறிஞர் என கூறி கொள்ளும் ஒருவர் தம்மை பற்றி அவதூறு பரப்புவதாக நடிகை பார்வதி புகார்!

வழக்கறிஞர் என கூறி கொள்ளும் ஒருவர் தம்மை பற்றி அவதூறு பரப்புவதாக நடிகை பார்வதி புகார்!

On