பாகிஸ்தானின் முதல் இளம் பெண் பிரதமர் பெனசீர் பூட்டோவின் வாழ்க்கை வரலாறு!

பாகிஸ்தானின் முதல் இளம் பெண் பிரதமர் பெனசீர் பூட்டோவின் வாழ்க்கை வரலாறு!

On

பாகிஸ்தானின் முதல் இளம் பெண் பிரதமர் பெனசீர் பூட்டோவின் வாழ்க்கை வரலாறு!

கீழடியில் திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகிறதா தமிழரின் உண்மை வரலாறு ?

கீழடியில் திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகிறதா தமிழரின் உண்மை வரலாறு ?

On

கீழடியில் திட்டமிட்டு அழிக்கப்படுகிறதா தமிழரின் உண்மை வரலாறு ?

உளவுப் பார்வை – கோவில்களில் இந்து சமய அறநலத்துறை செய்யும் கொள்ளை!

உளவுப் பார்வை – கோவில்களில் இந்து சமய அறநலத்துறை செய்யும் கொள்ளை!

On

உளவுப் பார்வை – கருவூலம் | Treasury | இந்து சமய அறநலத்துறை | Ulavu parvai | Hindu Religious and Charitable Endowments Department

இன்று சுனாமி நினைவு தினம்;13 ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஆறாத சோகம்;நிவாரணங்கள் கிடைக்காததால் தொடரும் வேதனை…!

இன்று சுனாமி நினைவு தினம்;13 ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஆறாத சோகம்;நிவாரணங்கள் கிடைக்காததால் தொடரும் வேதனை…!

On

இன்று சுனாமி நினைவு தினம்;13 ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஆறாத சோகம்;நிவாரணங்கள் கிடைக்காததால் தொடரும் வேதனை…!

அடக்குமுறையின் கோரத்தாண்டவமான “கீழ்வெண்மணி படுகொலை நினைவு தினம்” இன்று..!

அடக்குமுறையின் கோரத்தாண்டவமான “கீழ்வெண்மணி படுகொலை நினைவு தினம்” இன்று..!

On

அடக்குமுறையின் கோரத்தாண்டவமான “கீழ்வெண்மணி படுகொலை நினைவு தினம்” இன்று..!